KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU OBJAVLJUJE KONKURSNU DOKUMENTACIJU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA (BROJ 05/2013)