OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-78/2016-07

 

Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca:
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd

www.upravabrodova.gov.rs,
office@upravabrodova.gov.rs

 

2) Vrsta Naručioca:
Korisnik budžetskih sredstava, organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva,
saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u skladu sa članom 6. Zakona o ministarstvima (”Službeni glasnik RepublikeSrbije”, broj 44/2014, 14/2015 i 54/2015)

 

3) Vrsta predmeta:
Dobra

 

4) Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika:
Postupak javne nabavke male vrednosti broj 01/2016 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice

30163100 – Kreditne kartice za gorivo

 

5) Ugovorena vrednost:
Ukupna cena bez PDV-a:
     1.244.395,00 dinara
PDV:                                      
248.879,00 dinara
Ukupno:
                                1.493.274,00 dinara

 

6) Kriterijum za dodelu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Izbor najpovoljnije ponude je izvršen na osnovu primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude ponderisanjem sledećih elemenata:

  • Rasprostranjenost prodajne mreže na teritoriji Republike Srbije (broj prodajnih mreža – benzinskih stanica), 60 pondera
  • Ukupna cena, 40 pondera
  • Rok i način plaćanja – rezervni kriterijum

 

7) Broj primljenih ponuda:
2 (dve) ponude

 

8) Najviša i najniža ponuđena cena:
Najviša ponuđena cena:
Ukupna cena bez PDV-a:
    1.244.395,00 dinara
PDV:
                                    248.879,00 dinara
Ukupno:
                               1.493.274,00 dinara

Najniža ponuđena cena:
Ukupna cena bez PDV-a:
    1.235.406,00 dinara
PDV:
                                    247.081,20 dinara
Ukupno:
                               1.482.487,20 dinara

 

9) Najviša i najniža cena kod prihvatljivih ponuda:
Najviša ponuđena cena:
Ukupna cena bez PDV-a:
    1.244.395,00 dinara
PDV:
                                    248.879,00 dinara
Ukupno:
                               1.493.274,00 dinara

Najniža ponuđena cena:
Ukupna cena bez PDV-a:
    1.235.406,00 dinara
PDV:
                                    247.081,20 dinara
Ukupno:
                               1.482.487,20 dinara

 

10) Datum donošenja Odluke o dodeli Ugovora o javnoj nabaci male vrednosti:
22.01.2016. godine

 

11) Datum zaključenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
29.01.2016. godine

 

12) Osnovni podaci o Pružaocu usluga:
Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa ”NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD”, NOVI SAD; adresa: ul. Narodnog fronta broj 12, 21000 Novi Sad

Matični broj: 20084693

PIB: 104052135

 

13) Period važenja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Od 01.02.2016. do 31.01.2017. godine

 

14) Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti:
Predmetni Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti se može izmeniti ili dopuniti samo u pisanoj formi zaključivanjem Aneksa predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti uz saglasnost obe ugovorne strane u skladu sa članom 16. stav 1. predmetnog Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti i u skladu sa članom 115. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015).