ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

24.03.2016.
Del. br. 16-0-11/2016-15

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2016 – Usluge obezbeđenja – fizičko-tehničkog obezbeđenja, a koja je zavedena pod brojem 16-0-11/2016-10 od 03.03.2016. godine, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca Naručioca donosi:

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Postupak javne nabavke male vrednosti broj 02/2016 – Usluge obezbeđenja – fizičko-tehničkog obezbeđenja, čija je procenjena vrednost 1.458.334,00 dinara bez PDV-a, se obustavlja.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke