IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac donosi Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 14-0-106/2018-02 u postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2018 – nabavka pogonskog goriva putem kartice.

 

Izmene i dopune konkursne dokumentacije