OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-920/2018-07

18.05.2018.

 

Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 02/2018 – Nabavka dva službena terenska vozila za potrebe Naručioca.

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru