JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. i člana 55. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 41/2007-prečišćen tekst i 109/2009), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-1692/2018 od 28.02.2018. godine i Saglasnosti Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije broj: 111-00-00210/2018-03 od 13.08.2018. godine, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava,

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U

UPRAVI ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

 

Datum objavljivanja – 29.08.2018. godine

Roka za podnošenje prijava – zaključno sa danom 06.09.2018. godine.

 

Javni konkurs

Izjava 1

Izjava 2