OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj 14-0-95/2019-10

01.02.2019.

 

Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2019 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca.

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru