IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca donosi

 

ODLUKU

O USVAJANjU  IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

 

Usvaja se Izmena Plana Javnih nabavki za 2019. godinu Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, zavedena kod Naručioca pod brojem 14-0-44/2019-03 na dan 26.03.2019. godine, a koja je izvršena iz razloga izmene predmeta javne nabavke u kvantitativnom smislu u postupku javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje klase i jednog službenog automobila niže klase.

 

Odluka o usvajanju izmene Plana javnih nabavki za 2019.

Izmena Plana javnih nabavki za 2019.