JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del.br. 14-0-1012/2019-01

10.06.2019.

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019), Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava,

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U

UPRAVI ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

Datum objavljivanja – 19.06.2019. godine

Roka za podnošenje prijava – zaključno sa danom 27.06.2019. godine.

 

Za radno mesto za poslove nadzora za elektromašinske uređaje, u zvanju samostalnog savetnika u Grupi za uređaje i bezbednost i zdravlje na radu – 1 (jedan) izvršilac.

 

Oglas – Javni konkurs

Obrazac prijave za konkurs u drzavnim organima (pdf)

Obrazac prijave za konkurs u drzavnim organima (doc)