LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

U vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava:

 

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

 

Radno mesto: radno mesto administratora informacionog sistema u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu – Grupa za razvoj, upravljanje rizicima, informisanje, administriranje računarskom mrežom i arhivu.

 

Zvanje: Referent.

 

ŠIFRA KANDIDATA: 4AJ0708191I03

Ukupan broj bodova: 54

 

Kandidatkinja koja je izabrana u izbornom postupku:

Ime i prezime: POPOVIĆ MILOJKA

Šifra kandidata: 4AJ0708191I03