REŠENJE o obustavi Javnog konkursa

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. br. 16-0-1170/2015-07 Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o državnoj upravi (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, donosi REŠENJE o obustavi Javnog konkursa Obustavlja se Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za poslove nadzora za trup … Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. br. 16-0-1023/2015-02   MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd     Na osnovu člana 54. i člana 55. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009 i … Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del.br. 16-0-1023/2015-01 Beograd, 04.08.2015. MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd Datum objavljivanja: 06.08.2015. Rok za podnošenje prijava: 14.08.2015. Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, … Opširnije

ОBАVЕŠТЕNJЕ О ZАKLJUČЕNОМ UGОVОRU О ЈАVNОЈ NАBАVCI МАLЕ VRЕDNОSТI BRОЈ 06/2015

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Dеl. br. 16-0-663/2015-15 19.06.2015. Nа оsnоvu člаnа 116. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа (”Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје”, brој 124/2012 i 14/2015), Nаručilаc – Uprаvа zа utvrđivаnjе spоsоbnоsti brоdоvа zа plоvidbu dоnоsi ОBАVЕŠТЕNJЕ О ZАKLJUČЕNОМ UGОVОRU О ЈАVNОЈ NАBАVCI МАLЕ VRЕDNОSТI BRОЈ 06/2015 1) Nаziv, аdrеsа i intеrnеt strаnicа Nаručiоcа: – UPRАVА ZА … Opširnije

ОBАVЕŠТЕNJЕ О ZАKLJUČЕNОМ UGОVОRU О ЈАVNОЈ NАBАVCI МАLЕ VRЕDNОSТI BRОЈ 07/2015

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Dеl. br. 16-0-664/2015-15 Bеоgrаd, 19.06.2015. gоdinе Nа оsnоvu člаnа 116. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа (”Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје”, brој 124/2012 i 14/2015), Nаručilаc – Uprаvа zа utvrđivаnjе spоsоbnоsti brоdоvа zа plоvidbu dоnоsi ОBАVЕŠТЕNJЕ О ZАKLJUČЕNОМ UGОVОRU О ЈАVNОЈ NАBАVCI МАLЕ VRЕDNОSТI BRОЈ 07/2015 1) Nаziv, аdrеsа i intеrnеt strаnicа Nаručiоcа: – … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-663/2015-01 02.06.2015.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Naručilac objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA     Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-664/2015-01 02.06.2015.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Naručilac objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA     Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU O JAVNOJ NABAVCI MALE VREDNOSTI BROJ 05/2015

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16–0–484/2015-17 Beograd, 20.05.2015. Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU O JAVNOJ NABAVCI MALE VREDNOSTI BROJ 05/2015 1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: – … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

28.04.2015. Del. br. 16-0-484/15-01   Nа osnovu člаnа 55. stаv 1. tаčkа 2) i člаnа 60. stаv 1. tаčkа 2) Zаkonа o jаvnim nаbаvkаmа (”Službeni glаsnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Nаručilаc objаvljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA     Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

27.04.2015. Del. br. 16-0-362/2015-13 Nа osnovu člаnа 116. Zаkonа o jаvnim nаbаvkаmа (”Službeni glаsnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Nаručilаc – Uprаvа zа utvrđivаnje sposobnosti brodovа zа plovidbu donosi OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   1) Nаziv, аdresа i internet strаnicа Nаručiocа: – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, … Opširnije