PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu.   Plan javnih nabavki za 2020. godinu  

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

U vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava:   LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR   Radno mesto: radno mesto administratora informacionog sistema u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za … Opširnije

SPISAK KANDIDATA

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. broj 14-0-1276/2019-10 28.08.2019.   Na osnovu člana 23. stav 1., stav 3. i stav 4. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019), donosi se   Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak, prema šiframa podnosioca prijave … Opširnije

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

U vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava:   LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR   Radno mesto: radno mesto za poslove nadzora za elektromašinske uređaje u Odeljenju za tehnički … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. br. 14-0-1276/2019-02 31.07.2019.   Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike … Opširnije

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju izmena Plana javnih nabavki za 2019. godinu.   Izmena Plana javnih nabavki za … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-1158/2019-12 31.07.2019.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj 14-0-9/19-54 Beograd, 23.07.2019.   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje klase i jednog službenog … Opširnije

OBAVEŠTENЈE O PRODUŽENЈU ROKA ZA PODNOŠENЈE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1158/2019-04 10.07.2019.   Na osnovu člana 63. stav 5. i Priloga 3Ž Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac objavljuje   OBAVEŠTENЈE O PRODUŽENЈU ROKA ZA PODNOŠENЈE PONUDA   Za javnu nabavku male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1158/2019-01 05.07.2019.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje … Opširnije