ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivača za potrebe Naručioca, a koja je … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1239/2017-01 12.09.2017. Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje … Opširnije

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu.   Odluka Izmena Plana javnih nabavki … Opširnije

ODRŽANO PLENARNO ZASEDANJE CCNR

objavljeno u: Novosti | 0

U periodu od 30. do 31. maja 2017. godine u Šafhauzenu, Švajcarska održano je plenarno (prolećno) zasedanje Centralne komisije za plovidbu Rajnom (CCNR). Na poziv sekretarijata Centralne komisije za plovidbu Rajnom kao predstavnik Republike Srbije zemlјe posmatrača pri Centralnoj komisiji učešće je uzeo Dušan Žugić. Plenarnim zasedanjem je predsedavala Švajcarska … Opširnije

ODRŽANO PLENARNO ZASEDANJE OTNK

objavljeno u: Novosti | 0

  U periodu od 23. do 25. maja 2017. godine u Nižni Novgorodu je održano plenarno zasedanje Saveta Međunarodne organizacije institucija za tehnički nadzor i klasifikaciju brodova – OTNK. Na poziv Ruskog rečnog registra, domaćina plenarnog zasedanja OTNK, u ime Uprave za utvrđivanje sposbnosti brodova za plovidbu, koja ima status … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-65/2017-08 Beograd, 30.01.2017.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   1) Naziv, adresa i internet stranica … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2016-03 od 06.01.2017. godine, … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-65/2017-01 Beograd, 10.01.2017.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017. godinu.   Odluka Plan javnih nabavki za 2017.