ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivača za potrebe Naručioca, a koja je … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1239/2017-01 12.09.2017. Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje … Opširnije

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu.   Odluka Izmena Plana javnih nabavki … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-65/2017-08 Beograd, 30.01.2017.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   1) Naziv, adresa i internet stranica … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice, a koja je zavedena pod brojem 14-0-9/2016-03 od 06.01.2017. godine, … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-65/2017-01 Beograd, 10.01.2017.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2017 – Nabavka pogonskog goriva putem … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017. godinu.   Odluka Plan javnih nabavki za 2017.  

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

01.04.2016.  Del. br. 16-0-579/2016-12   Na osnovu člana 109. stav 4. i Priloga 3K Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE   1) Naziv, adresa i internet … Opširnije

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

24.03.2016. Del. br. 16-0-11/2016-15 Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2016 – Usluge obezbeđenja – fizičko-tehničkog obezbeđenja, a koja je zavedena pod brojem … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-579/2016-01 Beograd, 14.03.2016.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), člana 60. stav 1. tačka 2) i Priloga 3B Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac donosi   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: … Opširnije