O D L U K A o izmeni Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti usluge konsaltinga za potrebe sertifikacije prema SRPS ISO 9001 broj 13-0-1076/13-01 od 11.12.2013. godine

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 115. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca donosi Odluku kojom se menja član 7. Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti usluge konsaltinga za potrebe sertifikacije prema SRPS ISO 9001 broj … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 08/2013 USLUGE KONSALTINGA ZA POTREBE SERTIFIKACIJE PREMA SRPS ISO 9001

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti br.08/2013 – nabavka usluga za potrebe sertifikacije prema SRPS ISO 9001. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 09/2013 USLUGE KONSALTINGA ZA POTREBE AKREDITACIJE PREMA SRPS ISO/IEC 17020

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti br.09/2013 – nabavka usluga za potrebe akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17020. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 07/2013 KNJIGOVODSTVENE USLUGE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul.Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: knjigovodstvene usluge, 45454000- 79211100 knjigovodstvene usluge. Kriterijum, … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 06/2013 RADOVI NA REKONSTRUKCIJI GREJANjA NA SEKUNDARNOJ INSTALACIJI I PODSTANICI PO SISTEMU ”KLjUČ U RUKE”

objavljeno u: Javne nabavke | 0

1. Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul.Narodnih heroja br.30/II, 11070 Novi Beograd, www.uprava-brodova.gov.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – nabavka radova. 3. Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: radovi na rekonstrukciji grejanja … Opširnije