IMPLEMENTACIJA STANDARDA SRPS ISO 9001:2015

objavljeno u: Novosti | 0

Posle uspešne višegodišnje primene sertifikovanog sistema kvaliteta usaglašenim sa standardom SRPS ISO 9001:2008, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu implementirala je sistem menadžmenta kvalitetom koji je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Sertifikat je dobijen od renomiranog sertifikacionog tela StandCert koji je akreditovan od Akreditacionog tela Srbije. Sertifikat važi od 06.10.2017. godine.

Cilj sertifikacije je kvalitetno i blagovremeno vršenje tehničkog nadzora nad plovilima unutrašnje plovidbe: brodovima, tehničkim plovnim objektima, skelama, čamcima za privredne i javne svrhe i plutajućim objektima za rekreaciju i privredne svrhe i izdavanje odgovarajućih isprava.