IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je ODLUKU O USVAJANjU IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu.

 

Odluka