JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi, Uncategorized | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 02/2019 i 67/2021), Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava,

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U

UPRAVI ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

Datum objavljivanja – 23.11.2022. godine

Roka za podnošenje prijava – zaključno sa danom 01.12.2022. godine.

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. Radno mesto Rukovodioca grupe za pravne, kadrovske i opšte poslove u zvanju samostalni savetnik u Odeljenju za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove – 1 (jedan) izvršilac

 

Oglas za javni konkurs

Prijavni obrazac