LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Radno mesto: Rukovodilac Grupe za pravne, kadrovske i opšte poslove, u Odeljenju za pravne, kadrovske, finansijsko – računovodstvene i opšte poslove, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

Zvanje: Samostalni savetnik

Red. brojŠifra kandidataUkupan broj bodova
1.4AJ2311221RN0755,2

Kandidat koji je izabran u izbornom postupku:

Ime i prezime: Lepa Maksimović

Šifra kandidata: 4AJ2311221RN07