ODLUKA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), u skladu sa Pravilnikom 3L Zakona o javnim nabavkama, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca, donosi

ODLUKU
 
 

o izmeni Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti usluge uzimanja u zakup poslovnog prostora broj 16-0-461/2015 od 27.04.2015. godine.