PREZENTACIJA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA U UPRAVI IMS (SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17020)

objavljeno u: Novosti | 0

Dana 12. juna 2014. godine sa početkom u 12,00 časova je obavljena prezentacija projektovanog Integrisanog sistema menadžmenta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu. Navedenom skupu između ostalih su prisustvovali direktor Jugoslovenskog Rečnog Brodarstva i predsednik Grupe za brodarstvo Privredne komore Srbije Biljana Čvertkov sa saradnicima, direktor Uprave za transport opasnog tereta Dejan Tomić sa saradnicima, konsultant za usluge konsaltinga za potrebe sertifikacije prema SRPS ISO 9001 i potrebe akreditacije prema  ISO/IEC 17020 Dr Ratko Uzunović, rukovodstvo i svi načelnici odeljenja, rukovodioci odseka i grupa Uprave.

Slobodan Milošević, direktor uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu se prigodnim rečima obratio prisutnima i pozdravio predstavnike organizacija i organa koji su došli na prezentaciju. U svom izlaganju on je predstavio razloge za uvođenje ISO 9001 i ISO/IEC 17020, misiju, viziju, politiku kvaliteta i očekivanja u budućnosti.

Prisutnima se obratila Biljana Čvertkov, direktor JRB i predsednik Grupe za brodarstvo Privredne komore Srbije i poželela uspeh u uvođenju i sprovođenju Integrisanog sistema menadžmenta u Upravi. Ona je istakla da je JRB najveći komintent Uprave i izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom. Takođe je izrazila nadu da će se saradnja unaprediti u budućnosti na obostrano zadovoljstvo.

Dr Ratko Uzunović u svojstvu konsultanta je predstavio zahteve međunarodnih standarda ISO 9001 i ISO/IEC 17020, primenjiva rešenja u okviru Integrisanog sistema menadžmenta (SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17020) u Upravi kao nezavisnom i kompetentnom kontrolnom telu.

Dr Ljubinka Radosavljević, načelnik – tehnički rukovodilac za industrijski nadzor je u svojoj prezentaciji upoznala prisutne sa dokumentacijom Integrisanog sistema menadžmenta u Upravi i to: izgledom Poslovnika, procedurama, uputstavima i zapisima na osnovu zahteva standarda i dugogodišnje tradicije u oblasti nadzora i pregleda brodova. Takođe su predstavljene obaveze i interesi zaposlenih u primeni Integrisanog sistema menadžmenta radi daljeg unapređenja.

Mišo Macura, načelnik – tehnički rukovodilac za tehnički nadzor je predstavio Proceduru za realizaciju usluga sa pripadajućim uputstvima –  PR-06. Ova procedura je ključna procedura Uprave kao akreditovanog nezavisnog i kompetentnog kontrolnog tela.

Nakog navedenih izlaganja i prezentacija usledila je diskusija. Na osnovu pitanja i predloga učesnika, rukovodstvo Uprave i konsultant su predstavili pojašnjenja i moguća poboljšanja u budućnosti. Direktor Uprave je u dogovoru sa rukovostvom odredio dalje korake u procesu uvođenja Integrisanog sistema menadžmenta u Upravi.