SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK, PREMA ŠIFRAMA PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNOM KONKURSU ZAPOPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U UPRAVI ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

objavljeno u: Konkursi i oglasi, Uncategorized | 0

Radno mesto Rukovodioca Grupe, u Grupi za pravne, kadrovske i opšte poslove, u Odeljenju za pravne, kadrovske, finansijsko – računovodstvene i opšte poslove uzvanju samostalnog savetnika u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja iinfrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova zaplovidbu – 1 izvršilac.

 

SPISAK KANDIDATA

Redni broj

Šifra kandidata

1.

4AJ2311221RN08

2.

4AJ2311221RN09

3.

4AJ2311221RN07