ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Из разлога потребе посла обим службених путовања у иностранство запослених код Наручиоца је смањен у току 2018. године у односу на План јавних набавки Наручиоца за 2018. годину тако да процењена вредност  за набавку услуга резервације и плаћања хотелског смештаја у току 2018. године не прелази доњи лимит од 500.000,00 динара без ПДВ-а због чега је извршена Измена број 14-0-61/2018-03 од 02.08.2018.

 

Измењен План јавних набавки за 2018. годину