ИНФОРМАЦИЈА О ТИПСКИ ОДОБРЕНИМ МОТОРИМА

objavljeno u: Новости | 0

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу упућује све заинтересоване о типски одобреним моторима који се могу уграђивати на пловила, а према Директиви 97/68 ЕК и техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе, део 8а (Службени гласник РС 30/15)) а тичу се нивоа дозвољене емисије издувних гасова.

Линк за доступност информације је http://rv3.ccr-zkr.org а интересантни садржаји су: 

– Одељак Ц (списак типски одобрених мотора – фаза II, који се могу уграђивати на пловила)

– Одељак Д (списак мотора за које је поступак типског одобрења у току)

– Архива (списак типски одобрених мотора – фаза I, који се више не могу наново уграђивати на пловила).

Ова информација је врло корисна за бродаре, поготову за оне који су у процесу преправке пловила у смислу замене погонских и помоћних мотора као и новоградње. Овај списак обезбеђује бродарима правовремену и прецизну информацију о моторима који ће и даље моћи да се користе на пловилима а најдаље до краја примене прелазних одредби овог дела техничких правила и пуне примене ових прописа како у ЕУ тако и у Републици Србији, која се очекује у периоду од 2019.-2021. године о чему ће бродари бити благовремено обавештени.