СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Управа за утврђивање способности

бродова за пловидбу

 

Дел. бр. 14-0-1012/2019-03

Београд, 01.07.2019.

 

На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019), доноси се

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, који је објављен на дан 19.06.2019. године, рок за подношење пријава је истекао на дан 27.06.2019. године

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места за послове надзора за електромашинске уређаје у звању самосталног саветника у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу – Одељење за технички надзор – Група за уређаје, безбедност и здравље на раду:

 

1   4АЈ1906191И14-0-1012/2019-01

 

Комисија:

Дарко Шашић, Председник Комисије

Милош Селаковић, Члан Комисије

Зорица Лукић, Члан Комисије