ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА У УПРАВИ IMS (SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 17020)

objavljeno u: Новости | 0

Дана 12. јуна 2014. године са почетком у 12,00 часова је обављена презентација пројектованог Интегрисаног система менаџмента у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу. Наведеном скупу између осталих су присуствовали директор Југословенског Речног Бродарства и председник Групе за бродарство Привредне коморе Србије Биљана Чвертков са сарадницима, директор Управе за транспорт опасног терета Дејан Томић са сарадницима, консултант за услуге консалтинга за потребе сертификације према SRPS ISO 9001 и потребе акредитације према  ISO/IEC 17020 Др Ратко Узуновић, руководство и сви начелници одељења, руководиоци одсека и група Управе.

Слободан Милошевић, директор управе за утврђивање способности бродова за пловидбу се пригодним речима обратио присутнима и поздравио представнике организација и органа који су дошли на презентацију. У свом излагању он је представио разлоге за увођење ISO 9001 и ISO/IEC 17020, мисију, визију, политику квалитета и очекивања у будућности.

Присутнима се обратила Биљана Чвертков, директор ЈРБ и председник Групе за бродарство Привредне коморе Србије и пожелела успех у увођењу и спровођењу Интегрисаног система менаџмента у Управи. Она је истакла да је ЈРБ највећи коминтент Управе и изразила задовољство досадашњом сарадњом. Такође је изразила наду да ће се сарадња унапредити у будућности на обострано задовољство.

Др Ратко Узуновић у својству консултанта је представио захтеве међународних стандарда ISO 9001 и ISO/IEC 17020, примењива решења у оквиру Интегрисаног система менаџмента (SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 17020) у Управи као независном и компетентном контролном телу.

Др Љубинка Радосављевић, начелник – технички руководилац за индустријски надзор је у својој презентацији упознала присутне са документацијом Интегрисаног система менаџмента у Управи и то: изгледом Пословника, процедурама, упутставима и записима на основу захтева стандарда и дугогодишње традиције у области надзора и прегледа бродова. Такође су представљене обавезе и интереси запослених у примени Интегрисаног система менаџмента ради даљег унапређења.

Мишо Мацура, начелник – технички руководилац за технички надзор је представио Процедуру за реализацију услуга са припадајућим упутствима –  PR-06. Ова процедура је кључна процедура Управе као акредитованог независног и компетентног контролног тела.

Наког наведених излагања и презентација уследила је дискусија. На основу питања и предлога учесника, руководство Управе и консултант су представили појашњења и могућа побољшања у будућности. Директор Управе је у договору са руковоством одредио даље кораке у процесу увођења Интегрисаног система менаџмента у Управи.