КВАЛИТЕТОМ КА ЗАДОВОЉЕЊУ ЗАХТЕВА КОРИСНИКА

objavljeno u: Новости | 0

У години када обележава 65 година постојања, Управа за утврђиваје способности бродова за пловидбу – орган у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктре, успешно је имплементирала захтеве стандарда SRPS ISO 9001:2008.

Сертификат је, 30. октобра 2014. године у просторијама Управе на Новом Београду, у име Управе примио директор Слободан Милошевић од мр Мирјане Станић, директора сертификационог тела StandCert.

Управа за утврђиваје способности бродова за пловидбу је овим сертификатом потврдила усаглашеност система менаџмента квалитетом са захтевима стандарда ISO 9001:2008, за област техничког надзора над пловилима: бродовима, техничким пловним објектима, скелама, чамцима за јавни превоз у привредне сврхе, плутајућим објектима за привредне сврхе.

Ово је један од првих сертификата додељен органу државне управе за пословање по међународним стандардима, са циљевима квалитета који су усмерени ка задовољењу захтева и очекивања интересних група: организација бродара, државних органа, међународних организација и грађана; друштва у погледу примене прописа; запослених у унутрашњим јединицама Управе; сарадника Управе, подиспоручилаца материјала, опреме и услуга.

Сертификат је добијен од реномираног сертификационог тела StandCert, акредитованог од стане Акредитационог тела Србије – АТС.