ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 
 

У поступку јавне набавке мале вредности број 08/2015 – књиговодствене услуге