ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац доноси Измене и допуне конкурсне документације број 14-0-106/2018-02 у поступку јавне набавке мале вредности број 01/2018 – набавка погонског горива путем картице.

 

Измене и допуне конкурсне документације