ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

У поступку јавна набавке мале вредности број 01/2018 – Набавка погонског горива путем картице за потребе наручиоца – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, потенцијални Понуђач – ЛУЛОИЛ СРБИЈА АД, ул. Булевар Михајла Пупина број 165Д, 11070 Београд, Нови Београд, је на дан 23.01.2018. године, у електронској форми, поставио питање заведено код Наручиоца под бројем 14-0-106/2018-07, а у вези са садржајем Измена и допуна Конкурсне документације број 14-0-106/2018-05 од 19.01.2018. године, које су објављене на порталу јавних набаки и на интернет презентацији Наручиоца на дан 19.01.2018. године.

 

Цео одговор