“AIS” транспондер на техничким пловним објектима

objavljeno u: Новости | 0

Технички пловни објекти који раде у зони пловидбе 3 морају имати “AIS” транспондер. На захтев власника зона пловидбе може се ограничити на зону 4. При томе у Сведочанство о способности брода за пловидбу се уписује ограничење на одређени акваторијум по захтеву. У том случају није потребно поседовање “AIS” транспондера.

Leave a Reply