ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-95/2019-01

11.01.2019.

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2019 – Набавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца број 14-0-9/2019-01 од 04.01.2019. године, Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

За јавну набавку мале вредности број 01/2019 – Набавка погонског горива путем картице за потребе Наручиоца.

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa