ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА У УПРАВИ IMS (SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 17020)

objavljeno u: Новости | 0

Дана 12. јуна 2014. године са почетком у 12,00 часова је обављена презентација пројектованог Интегрисаног система менаџмента у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу. Наведеном скупу између осталих су присуствовали директор Југословенског Речног Бродарства и председник Групе за бродарство Привредне коморе Србије Биљана Чвертков са сарадницима, директор Управе за … Опширније

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Потенцијалним Понуђачима у поступку јавне набавке мале вредности број 04/2014 – услуге резервације и куповине авио карата и у поступку јавне набавке мале вредности број 05/2014 – услуге резервације и плаћања хотелског смештаја Предмет: Одговор на питање потенцијалног Понуђача – “NEMESIS“ DOO из Београда НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ … Опширније

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU Adresa Naručioca: ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd Internet adresa Naručioca: www.uprava-brodova.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 28.05.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ Адреса Наручиоца: ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд Интернет адреса Наручиоца: www.uprava-brodova.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 13-0-8/2014-01 12.03.2014.     МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд     ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У  УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ         Текст правилника

ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА НАД БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

objavljeno u: Новости | 0

На основу члана 91. став 4. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10 и 121/12), Министар саобраћаја, уз сагласност Министра финансија, донео је   ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ   ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА НАД БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ   Овим Правилником утврђује … Опширније

92. ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА ЗА ПОМОРСКУ СИГУРНОСТ IMO

objavljeno u: Новости | 0

У периду од 12. до 21. јуна 2013. године одржано је 92. Заседање Комитета за поморску сигурност Међународне поморске организације (IMO). Заседању Комитета за поморску сигурност је присуствовало преко песто делегата који су представљали државe чланицe, придружене чланице, агенције Уједињених нација, међународнe организацијe и невладинe организације које имају консултативни статус. … Опширније

РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ САВЕТА МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ИНСТИТУЦИЈА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И КЛАСИФИКАЦИЈА (ОТНК)

objavljeno u: Новости | 0

Редовно заседање Савета међународног удружења институција техничког надзора и класификација (ОТНК) одржано је у Москви од 28. до 30. маја 2013. године. На заседању је присуствовало 7 сталних чланица ОТНК и 4 посматрача у ОТНК. На заседању Савета ОТНК размотрене су следеће тачке дневног реда: Отварање састанка Избор радних тела. … Опширније

ПОЧЕТАК ОБНОВЕ СРПСКОГ БРОДАРСТВА И БРОДОГРАДЊЕ

objavljeno u: Новости | 0

Министарство саобраћаја Републике Србије организовало је 19. марта 2013. године пред препуном салом Медиа центру у Београду панел дискусију под називом „Реке Србије – Како до ефикаснијег транспорта“ и објавило планове за почетак обнове српског бродарства и бродоградње, као и улагање укупно 345 милиона евра у унапређење пловних путева Дунава, … Опширније

УСВОЈЕН ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ ПРИПАДНОСТИ И УПИСУ ПЛОВИЛА

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 10/2013 објављен је Закон о државној припадности и упису пловила који је у примени од 07.02.2013. године. По овом Закону (члан 40) за упис у Уписник бродова унутрашње пловидбе, брод унутрашње пловидбе мора да има важеће бродске исправе издате од стране органа управе надлежног … Опширније