ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 121/12 од 24.12.2012. објављен је Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама. Према овом Закону у члану 90г дефинисани су рокови за вршење редовних прегледа и то: (1) за путничке бродове, танкере и друге бродове који превозе опасну … Опширније

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОБЈАВИО ПРАВИЛНИК О ПРОБНОЈ ВОЖЊИ

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 99 од 16.10.2012. објављен је Правилник о начину обављања пробне вожње бродова и о зонама пловидбе бродова који је Министар саобраћаја донео на основу члана 93. став3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/10).   Овим правилником прописује … Опширније

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОБЈАВИО НОВУ ТАРИФУ

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 54 од 29.05.2012. објављена је Тарифа за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе. На основу члана 91 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама Министар за инфраструктуру и енергетику донео је Правилник о висини накнада за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње … Опширније

ВАНРЕДНО ЗАСЕДАЊЕ САВЕТА МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ИНСТИТУЦИЈА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И КЛАСИФИКАЦИЈА (ОТНК)

objavljeno u: Новости | 0

Ванредно заседање Савета Међународног удружења институција техничког надзора и класификација (ОТНК) одржано је у Москви 14. и 15. децембра 2011. године коме су присуствовале 7 сталних чланица ОТНК, 4 посматрача у ОТНК и позване организације.   На заседању Савета ОТНК размотрене су следеће тачке дневног реда: Отварање састанка Избор радних … Опширније

ЈЕСЕЊЕ ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛОВИДБУ РАЈНОМ

objavljeno u: Новости | 0

Јесење заседање Централне комисије за пловидбу Рајном (CCNR), одржано је 1. децембра 2011. у седишту ове организације у Стразбуру на којем је, поред осталих, донета одлука којом се Републици Србији додељује статус посматрача.   На заседању су размотрене следеће тачке дневног реда: Отварање заседања – усвајање дневног реда Општа и … Опширније

27. СКУПШТИНА МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (IMO)

objavljeno u: Новости | 0

27. Редовно заседања Скупштине Међународне поморске организације (IMO) одржано је у Лондону од 21. до 30. новембра 2011. године уз присуствово преко хиљаду делегата који су представљали 160 државa чланицa и на којем је усвојен већи број резолуција.     Комплетан извештај

ТРАНСОРМАЦИЈА ЈУГОРЕГИСТРА У УПРАВУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ (Предавање на Машинском факултету)

objavljeno u: Новости | 0

На редовном састанку Друштва бродограђевинских инжeњера и техничара, који је водио проф. др Милорад Моток, одржаном 14. новембра 2011. године на Машинском факултету у Београду, пред великим и компетентним аудиторијумом, Мишо Мацура, начелник одељења за тенички надзор у Управи за утврђивање способности за пловидбу, одржао је предавање под насловом ТРАНСФОРМАЦИЈА … Опширније

14. МЕЂУНАРОДНИ СЕМИНАР РУСКОГ ПОМОРСКОГ РЕГИСТРА БРОДОВА

objavljeno u: Новости | 0

У периоду од 12. до 13. октобра 2011. године у Санкт Петербургу одржан је ХIV Међународни семинар Руског поморског регистра бродова под називом: „Квалитет бродарства: Стандард XXI века. Поморска заједница: Тражење равнотеже интереса“. На семинару су разматране следеће теме: Главни циљ бродских конструкционих стандарда ИМО Поморски саобраћај и перспектива поморске … Опширније

КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДЕ И СРОДНА ДОКУМЕНТА ISS/KS R188, БРОДОГРАДЊА И ПОМОРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УСВОЈИЛА СТАНДАРДЕ

objavljeno u: Новости | 0

Директор Института за стандардизацију Србије донео је Решење Бр. 1065/33-20-02/2011. о образовању комисије за стандарде и сродна документа KS R188, Бродоградња и поморске конструкције. Предмет рада Комисије за стандарде је стандардизација у области бродоградње за бродове и пловидбу на унутрашњим пловним путевима, као и опреме и елемената конструкције малих пловила, … Опширније

39. СЕДНИЦА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ТЕХНИЧКИХ И СИГУРНОСНИХ ЗАХТЕВА У УНУТРАШЊЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТУ (UNECE – КОМИТЕТ ЗА УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ)

objavljeno u: Новости | 0

39. седница Радне групе за стандардизацију техничких и сигурносних захтева у унутрашњем водном транспорту (UNECE – Комитет за унутрашњи транспорт) одржана је у Женеви у периоду од 15.06 до 17. 06. 2011. на којој су учествовали представници из 13 земаља, као и представници Савске, Дунавске и Рајнске речне комисије као … Опширније