ОДЛУКА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у складу са Правилником 3Л Закона о јавним набавкама, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, у својству Руководиоца код Наручиоца, доноси ОДЛУКУ     о измени Уговора о јавној … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 29.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

29.01.2016. Дел. бр. 16-0-78/2016-07 На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 22.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА     У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2016 – набавка погонског горива путем картице     Комплетна одлука  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 13.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

13.01.2016. Дел.број:    16-0-79/2016-01 На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2016 – Набавка погонског горива путем картице за потребе … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 30.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

30.11.2015. Дел. бр.: 16-0-1349/2015-11 На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА     У поступку јавне набавке мале вредности број 08/2015 – књиговодствене услуге Комплетна одлука

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 09.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

09.11.2015. Дел. бр. 16-0-1349/2015-01 На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 08/2015 – Књиговодствене услуге за потребе Наручиоца број 16-0-11/2015-78 … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2015

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16–0–664/2015-15 Београд, 19.06.2015. године На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2015 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/2015

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16–0–663/2015-15 19.06.2015. На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/2015 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – УПРАВА … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02.06.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-664/2015-01 02.06.2015.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ … Опширније