OДРЖAНO ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊE CCNR

objavljeno u: Новости | 0

У периоду од 30. до 31. маја 2017. године у Шафхаузену, Швајцарска одржано је пленарно (пролећно) заседање Централне комисије за пловидбу Рајном (CCNR). На позив секретаријата Централне комисије за пловидбу Рајном као представник Републике Србије земље посматрача при Централној комисији учешће је узео Душан Жугић.

Пленарним заседањем је председавала Швајцарска која је уједно била и земља домаћин. На пленарном заседању су поред делегација сталних чланица Централне комисије за пловидбу Рајном учествовали и представници земаља посматрача као и  представници Европске уније, речних комисија, представник UNECE и осталих заинересованих међународних организација.

У складу са дневним редом на пленарном заседању је усвојен велики број резолуција релевантних за рад Централне комисије. Из угла Републике Србије посебно су били важни извештаји представника из Централне комисије који су задужени за рад Европског комитета за доношење стандарда у област унутрашње пловидбе (CESNI). У овом делу је представљен рад Радне групре при CESNI за техничке захтеве где је подвучено да је рад на ES-TRIN техничким стандардима приведен крају, а посебно усвајањем Директиве 2016/1629/ЕУ којом се дефинишу поменути стандарди. Поменута Директиве ће се почети  са применом на нивоу земаља чланица ЕУ од 2018. Радна група наставља са радом на усавршавању ESTRIN техничких стандарда при томе позива што већи број учесника како би кроз заједнички рад дошли до што бољих решења у смислу успостављања техничких стандарда за бродове унутршње пловидбе.

У делу излагања који се односио на међународне организације представница Европске комисије је изнела важност унутршњег водног саобраћаја са укупан саобраћај у Евроској унији као изначај сарадње свих заентересованих страна. Веома важно за Републику Србију је било излагање представника Дунавске комисије који је подвукао важност учешћа свих заинересованих страна у раду новоформираног Европског комитета за доношење стандарда у област унутрашње пловидбе (CESNI), а посебно речних комисија и земаља које нису чланице ЕУ. Овде су представницу Централне комисије констатовали да је такво учешће добродошло зато што у раду CESNI све стране заинтересоване за шире сагледавање релевантне проблематике и давања свог доприноса у изради стандарда у унутршњој пловидби. Своја излагања су имали и представник Комисије за реку Мозел, представник UNECE као и прдеставница Међународне комисије за заштиту реке Рајне.

Као што је већ поменуто у даљем току заседања су представљани извештаји везани за Резолуције које се односе на регулисање пловидбе Рајном и то кроз усвајање Резолуција везаних за особље на пловилима, информационим сервисима важним за пловидбу Рајном (AIS система и уређаја за радио телефонију) као и статус  привремених одредби које се односе на техничке захтеве за бродове који плове Рајном. Такође су усвојене и резолуције везане за одржавање пловности реке Рајне, а посебно оних делова где остоје преводнице и где су регулисана уска грла пловидбе.

Констатовано је да ће се следеће Пленарно заседање Централне комисије Рајном одржати 07.12.2017. у Стразбуру.

Поред поменутог из угла Републике Србије веомао су битни били неформални сусрети са представницима Централне комисије и члановима делегација чланица CCNR, посматрача и представницима међународних организација. Овде треба подвући да су представницу Централне комисије за пловидбу Рајном, а посебно они укључени у ради CESNI изразили велику заинтересованост да Република Србија постане земља посматрач при CESNI зато што учешће што већег броја заинтересованих страна у раду Европског комитета доприноси квалитету рада поменутог комитета. Овде је нарочито напоменуто  учешће у раду Радне групе за техничке стандарди, али и осталих радних група. Оваква заинерсованотст је изнесена и од стране Генералног секретара Централне комисије господина Бруна Жоржа.