slika 1

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU O RADU UPRAVE TOKOM USKRŠNJIH PRAZNIKA

objavljeno u: Novosti | 0

Obaveštavamo korisnike usluga Uprave za utvrđivanje sposobnsoti brodova za plovidbu, uzimajući u obzir vandredno stanje proglašeno zbog ublažavanja posledica epidemije virusa Kovid 19 i predstojećih uskršnjih praznika, da Uprava neće raditi u periodu od 17.04 do 20. 04. 2020. godine. U ovom periodu u slučaju hitnih situacija korisnici usluga će … Opširnije

OBAVEŠTENJE O RADU UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U VREME TRAJANJA VANDREDNOG STANJA

objavljeno u: Novosti | 0

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u uslovima vandrednog stanja izazvanog epidemijom virusa Kovid 19, obavlja svoje redovne aktivnosti u smislu tehničkog nadzora nad plovilima unutrašnje plovidbe, čamcima i plutajućim objektima za privredne svrhe u skladu sa zadacima iz svog zakonskog delokruga rada. U skladu sa navedenim od proglašenja … Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

objavljeno u: Novosti | 0

Poštovani korisnici usluga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ovim putem Vas obaveštavamo da će Uprava i pored vanrednog stanja nastaviti sa svojim radom u skladu sa odlukama Republike Srbije, a tiču se korona virusa. Usled gore navedenog obaveštavamo Vas da sve zahteve šaljete elektronskim putem ili poštom. Dežurni … Opširnije

U PERIODU OD 15-18. OKTOBRA ODRŽAN JE SASTANAK RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANјA DUNAVSKE KOMISIJE U BUDIMPEŠTI

objavljeno u: Novosti | 0

Na sastanku je razmatrano o sledećim pitanjima: Osnovna pravila plovidbe na Dunavu – adaptacija pravila Upitnik o jeziku komunikacije na reci – rok produžen još 6 meseci Analiza problema pri svakoj upotrebi RIS-a Profesionalni uslovi za posade i personal na brodovima unutrašnje plovidbe Primena ES-TRIN standarda 2019 (Direktiva EU 2016/1629) … Opširnije

17.06.2019. godine održana je proslava povodom 70 godina postojanja Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

objavljeno u: Novosti | 0

      Dana 17.06.2019. godine održana je proslava povodom jubileja – 70 godina postojanja Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu. Proslavi su prisustvovali, pored sadašnjih i bivših zaposlenih radnika, prestavnici inostranih struktura – Direkcije Dunavske komisije, Direkcije za pomorstvo Crne Gore, Hrvatskog registra brodova, predstavnici matičnog Ministarstva Uprave … Opširnije

U periodu od 10.06.2019. do 13.06.2019. održan je 17. kongres pod nazivom „International Ship Stability Workshop“ u Helsinkiju.

objavljeno u: Novosti | 0

U periodu od 10.06.2019. do 13.06.2019. održan je 17. kongres pod nazivom „International Ship Stability Workshop“ u Helsinkiju, na kome su učestvovali i predstavnici Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu – Jagoš Banović, načelnik odeljenja za tehnički nadzor i Milena Kozoder, rukovodilac grupe.             … Opširnije

20.02.2019. održan je sastanak radne grupe Dunavske komisije.

objavljeno u: Novosti | 0

Na sastanku je usvojen sledeći dnevni red:    1. Informisanje zemalja članica DK o stanju primene “Preporuka o obezbeđivanju sigurnosti plovidbe Dunavom” (DC. SES 83/15).  2. Iskustvo praktičnih aktivnosti nadležnih organa država članica DK u slučaju narušavanja bezbednosti brodova.  3. Diskusija o nacrtu novih Aneksa uz  „Preporuke za zaštitu plovidbe … Opširnije