JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019 i … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2022. godinu.   Odluka i Plan javnih nabavki za 2022.  

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, donosi   REŠENjE da javni konkurs nije uspeo   Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog … Opširnije

SLUŽBENA LICA ZA ODLUČIVANjE U UPRAVNIM STVARIMA I PREDUZIMANjE RADNjI U POSTUPKU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 39. stav 4. Zakona o opštem upravnom postupku (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje), Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, objavljuje koja su službena lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima, a koja za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja.   Obaveštenje … Opširnije

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

  Republika Srbija MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu   Del.br.: 14-0-1654/2021-08 Beograd, 29.11.2021. godine   Na osnovu člana 23. stav 1., stav 3. i stav 4. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, … Opširnije

Bojović Momčilo, Beograd – Javno dostavljanje

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Postupajući po zahtevu  BOJOVIĆ MOMČILA – BEOGRAD, ul. Ćirila i Metodija 8, koji postupa u svojstvu vlasnika plutajućeg objekta, podnetom ovom organu dana 11.03.2020.godine, del. br.13-0-334/2020-01, za vršenje redovnog pregleda plutajućeg objekta za privredne svrhe registarske oznake BG-P-196B,  na osnovu člana 30. st.2. Zakona o državnoj upravi (Sl. glasnik RS … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019 i … Opširnije

Ranitović Vladimir, Beograd, Zvezdara – Javno dostavljanje

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Postupajući po zahtevu RANITOVIĆ VLADIMIRA– BEOGRAD-ZVEZDARA, ul. Vojvode Savatija 4/9, koji postupa u svojstvu vlasnika plutajućeg objekta, podnetom Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Novi Beograd, ul. Narodnih heroja 30/II, dana 27.05.2020.godine, del. br.13-0-746/2020-01, za vršenje redovnog pregleda plutajućeg objekta za privredne svrhe registarske oznake BG-P-438B,  na osnovu člana … Opširnije

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je ODLUKU O USVAJANjU IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu.   Odluka