OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-66/2020-10 03.02.2020.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKU O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-9/20-06 23.01.2020.   Ha osnovu člana 108. 3akona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Cpbije” bpoj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 01/2020 – Habavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca, a koja je … Opširnije

ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-66/2020-04 17.01.2020.   Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Konkursne dokumentacije broj 14-0-66/2020-02 od 13.01.2020. godine, deo pod nazivom ”UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU”, tačka 5. pod nazivom ”IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE, … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-66/2020-01 13.01.2020.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2020 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu.   Plan javnih nabavki za 2020. godinu  

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju izmena Plana javnih nabavki za 2019. godinu.   Izmena Plana javnih nabavki za … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-1158/2019-12 31.07.2019.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   U postupku javne nabavke male vrednosti broj … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj 14-0-9/19-54 Beograd, 23.07.2019.   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje klase i jednog službenog … Opširnije

OBAVEŠTENЈE O PRODUŽENЈU ROKA ZA PODNOŠENЈE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1158/2019-04 10.07.2019.   Na osnovu člana 63. stav 5. i Priloga 3Ž Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac objavljuje   OBAVEŠTENЈE O PRODUŽENЈU ROKA ZA PODNOŠENЈE PONUDA   Za javnu nabavku male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1158/2019-01 05.07.2019.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2019 – Nabavka jednog službenog automobila srednje … Opširnije