Bojović Momčilo, Beograd – Javno dostavljanje

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Postupajući po zahtevu  BOJOVIĆ MOMČILA – BEOGRAD, ul. Ćirila i Metodija 8, koji postupa u svojstvu vlasnika plutajućeg objekta, podnetom ovom organu dana 11.03.2020.godine, del. br.13-0-334/2020-01, za vršenje redovnog pregleda plutajućeg objekta za privredne svrhe registarske oznake BG-P-196B,  na osnovu člana 30. st.2. Zakona o državnoj upravi (Sl. glasnik RS … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019 i … Opširnije

Ranitović Vladimir, Beograd, Zvezdara – Javno dostavljanje

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Postupajući po zahtevu RANITOVIĆ VLADIMIRA– BEOGRAD-ZVEZDARA, ul. Vojvode Savatija 4/9, koji postupa u svojstvu vlasnika plutajućeg objekta, podnetom Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Novi Beograd, ul. Narodnih heroja 30/II, dana 27.05.2020.godine, del. br.13-0-746/2020-01, za vršenje redovnog pregleda plutajućeg objekta za privredne svrhe registarske oznake BG-P-438B,  na osnovu člana … Opširnije

Nautički klub Zemun – Javno dostavljanje

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU   (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje)   JAVNO DOSTAVLjANjE   Član 78.   (1) Javno dostavljanje vrši se: 1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć; 2) ako se dostavlja Rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, … Opširnije

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

U vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava:   LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR   Radno mesto: radno mesto administratora informacionog sistema u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za … Opširnije

SPISAK KANDIDATA

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. broj 14-0-1276/2019-10 28.08.2019.   Na osnovu člana 23. stav 1., stav 3. i stav 4. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019), donosi se   Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak, prema šiframa podnosioca prijave … Opširnije

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

U vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava:   LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR   Radno mesto: radno mesto za poslove nadzora za elektromašinske uređaje u Odeljenju za tehnički … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Del. br. 14-0-1276/2019-02 31.07.2019.   Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike … Opširnije

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Republika Srbija MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu   Del. br. 14-0-1012/2019-03 Beograd, 01.07.2019.   Na osnovu člana 23. stav 1., stav 3. i stav 4. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj … Opširnije