ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел.бр. 14-0-1158/2019-04

10.07.2019.

 

На основу члана 63. став 5. и Прилога 3Ж Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

За јавну набавку мале вредности број 02/2019 – Набавка једног службеног аутомобила средње класе и једног службеног аутомобила ниже класе за потребе Наручиоца због измене у Конкурсној документацији у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а односи се на Техничку спецификацију Конкурсне документације број 14-0-1158/2019-02 од 05.07.2019. године.

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена Конкурсне документације