ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел. бр. 14-0-1276/2019-02
31.07.2019.

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава,

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
Датум објављивања – 07.08.2019. године
Рока за подношење пријава – закључно са даном 15.08.2019. године

 

За радно место администратора информационог система, у звању референта у Групи за развој, управљање ризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву – 1 (један) извршилац.

 

Оглас – Јавни конкурс
Образац пријаве за конкурс у државним органима