ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 28.05.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Адреса Наручиоца: ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд

Интернет адреса Наручиоца: www.uprava-brodova.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка