ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2017. годину.   Одлука План јавних набавки за 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

01.04.2016.  Дел. бр. 16-0-579/2016-12 На основу члана 109. став 4. и Прилога 3К Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство … Опширније

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

24.03.2016. Дел. бр. 16-0-11/2016-15     На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2016 – Услуге обезбеђења – физичко-техничког обезбеђења, а која је заведена … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 14.03.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-579/2016-01 Београд, 14.03.2016.   На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 60. став 1. тачка 2) и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац доноси   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: … Опширније

ОДЛУКА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у складу са Правилником 3Л Закона о јавним набавкама, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, у својству Руководиоца код Наручиоца, доноси ОДЛУКУ     о измени Уговора о јавној … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 29.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

29.01.2016. Дел. бр. 16-0-78/2016-07 На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 22.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА     У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2016 – набавка погонског горива путем картице     Комплетна одлука  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 13.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

13.01.2016. Дел.број:    16-0-79/2016-01 На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2016 – Набавка погонског горива путем картице за потребе … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 30.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

30.11.2015. Дел. бр.: 16-0-1349/2015-11 На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА     У поступку јавне набавке мале вредности број 08/2015 – књиговодствене услуге Комплетна одлука