ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 09.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

09.11.2015. Дел. бр. 16-0-1349/2015-01 На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 08/2015 – Књиговодствене услуге за потребе Наручиоца број 16-0-11/2015-78 … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2015

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16–0–664/2015-15 Београд, 19.06.2015. године На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2015 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/2015

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16–0–663/2015-15 19.06.2015. На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/2015 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – УПРАВА … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02.06.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-664/2015-01 02.06.2015.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02.06.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-663/2015-01 02.06.2015.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/2015

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16–0–484/2015-17 Београд, 20.05.2015. На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/2015 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 28.04.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

28.04.2015. Дел. бр. 16-0-484/15-01   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА     Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 27.04.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

27.04.2015. Дел. бр. 16-0-373/2015-11 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 27.04.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

27.04.2015. Дел. бр. 16-0-362/2015-13 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 03.04.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-373/2015-01 Београд, 03.04.2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА … Опширније