ДОНЕТА ЈЕ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ВОДНОГ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2015. ДО 2025. ГОДИНЕ

objavljeno u: Новости | 0

После више термина јавних расправа Стратегија је усвојена на седници Скупштине Републике Србије и објављена је у „Службеном Гласнику Републике Србије“ почетком јануара 2015. године. Текст Стратегије

КВАЛИТЕТОМ КА ЗАДОВОЉЕЊУ ЗАХТЕВА КОРИСНИКА

objavljeno u: Новости | 0

У години када обележава 65 година постојања, Управа за утврђиваје способности бродова за пловидбу – орган у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктре, успешно је имплементирала захтеве стандарда SRPS ISO 9001:2008. Сертификат је, 30. октобра 2014. године у просторијама Управе на Новом Београду, у име Управе примио директор Слободан Милошевић … Опширније

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА У УПРАВИ IMS (SRPS ISO 9001 и SRPS ISO/IEC 17020)

objavljeno u: Новости | 0

Дана 12. јуна 2014. године са почетком у 12,00 часова је обављена презентација пројектованог Интегрисаног система менаџмента у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу. Наведеном скупу између осталих су присуствовали директор Југословенског Речног Бродарства и председник Групе за бродарство Привредне коморе Србије Биљана Чвертков са сарадницима, директор Управе за … Опширније

ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА НАД БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

objavljeno u: Новости | 0

На основу члана 91. став 4. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/10 и 121/12), Министар саобраћаја, уз сагласност Министра финансија, донео је   ПРАВИЛНИК О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ   ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА НАД БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ   Овим Правилником утврђује … Опширније

92. ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА ЗА ПОМОРСКУ СИГУРНОСТ IMO

objavljeno u: Новости | 0

У периду од 12. до 21. јуна 2013. године одржано је 92. Заседање Комитета за поморску сигурност Међународне поморске организације (IMO). Заседању Комитета за поморску сигурност је присуствовало преко песто делегата који су представљали државe чланицe, придружене чланице, агенције Уједињених нација, међународнe организацијe и невладинe организације које имају консултативни статус. … Опширније

РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ САВЕТА МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ИНСТИТУЦИЈА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И КЛАСИФИКАЦИЈА (ОТНК)

objavljeno u: Новости | 0

Редовно заседање Савета међународног удружења институција техничког надзора и класификација (ОТНК) одржано је у Москви од 28. до 30. маја 2013. године. На заседању је присуствовало 7 сталних чланица ОТНК и 4 посматрача у ОТНК. На заседању Савета ОТНК размотрене су следеће тачке дневног реда: Отварање састанка Избор радних тела. … Опширније

ПОЧЕТАК ОБНОВЕ СРПСКОГ БРОДАРСТВА И БРОДОГРАДЊЕ

objavljeno u: Новости | 0

Министарство саобраћаја Републике Србије организовало је 19. марта 2013. године пред препуном салом Медиа центру у Београду панел дискусију под називом „Реке Србије – Како до ефикаснијег транспорта“ и објавило планове за почетак обнове српског бродарства и бродоградње, као и улагање укупно 345 милиона евра у унапређење пловних путева Дунава, … Опширније

УСВОЈЕН ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ ПРИПАДНОСТИ И УПИСУ ПЛОВИЛА

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 10/2013 објављен је Закон о државној припадности и упису пловила који је у примени од 07.02.2013. године. По овом Закону (члан 40) за упис у Уписник бродова унутрашње пловидбе, брод унутрашње пловидбе мора да има важеће бродске исправе издате од стране органа управе надлежног … Опширније

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 121/12 од 24.12.2012. објављен је Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама. Према овом Закону у члану 90г дефинисани су рокови за вршење редовних прегледа и то: (1) за путничке бродове, танкере и друге бродове који превозе опасну … Опширније

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОБЈАВИО ПРАВИЛНИК О ПРОБНОЈ ВОЖЊИ

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 99 од 16.10.2012. објављен је Правилник о начину обављања пробне вожње бродова и о зонама пловидбе бродова који је Министар саобраћаја донео на основу члана 93. став3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/10).   Овим правилником прописује … Опширније