ЈЕСЕЊЕ ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛОВИДБУ РАЈНОМ

objavljeno u: Новости | 0
Јесење заседање Централне комисије за пловидбу Рајном (CCNR), одржано је 1. децембра 2011. у седишту ове организације у Стразбуру на којем је, поред осталих, донета одлука којом се Републици Србији додељује статус посматрача.
 

На заседању су размотрене следеће тачке дневног реда:

 1. Отварање заседања – усвајање дневног реда
 2. Општа и правна питања
  1. Додељивање статуса посматрача Републици Србији
  2. Биланс за период 2010-2011. година
  3. Припрема активности за период 2012-2013. година
  4. Сигурност и поузданост пловног пута Рајне
  5. Климатске промене и пловидба Рајном
  6. Одрживост пловидбе Рајном и пловидбе на унутрашњим пловним путевима
  7. Међународна сарадња CCNR-a (ЕУ и међународне организације)
  8. Припрема дипломатске конференције у циљу ревизије Конвенције o oграниченој одговорности у унутрашњој пловидби
  9. Разматрање жалбе поднете CCNR-у
  10. Статус ратификације конвенција и протокола који се     односе на CCNR
 3. Економски аспекти, Економска ситуација у сектору пловидбе Рајном
 4. Овлашћења за заповеднике бродова и чланове посаде
  1. Признавање бугарског сведочанства за заповеднике бродова
  2. Административни споразум који треба закључити са Републиком Бугарском
  3. Формирање радне групе за питање узајамног признавања и модернизације стручне оспособљености у сектору унутрашње пловидбе
 5. Прописи у саобраћају
 6. Технички захтеви за бродове
 7. Транспорт опасних терета на унутрашњим пловним путевима
 8. Питања која се односе на Рајну као пловни пут
 9. Подаци о спровођењу у државама чланицама одлука комитета и радних група и подаци о поступцима којима привремени захтеви престају да важе
 10. Буџет и административна питања
 11. Разно