СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
 
 
Од Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу најчешће траже следеће информације:

 

  • везане за Правила за градњу бродова унутрашње пловидбе
  • везане за Правила о прегледу постојећих бродова
  • везане за Правила о признању типског производа
  • везане за Правила о признању произвођача и испитних институција
  • везане за Тарифу за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе.
  • везане за произвођаче или испитне институције које се налазе у Попису признатих произвођача, испитних институција и типова производа.

 

С обзиром на то да Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу нема ни телефонски инфо-сервис, односно инфо-службу која пружа одговоре на питања грађана, нити рубрику са питањима и одговорима на веб презентацији, свим заинтересованим лицима је омогућено да се, уколико имају било какво питање, сугестију или коментар у вези са облашћу рада Управе обрате или преко електронске поште користећи адресу или на телефон:

 

office@uprava-brodova.gov.rs
011 2 60 70 80