РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ САВЕТА МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ИНСТИТУЦИЈА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА И КЛАСИФИКАЦИЈА (ОТНК)

objavljeno u: Новости | 0
Редовно заседање Савета међународног удружења институција техничког надзора и класификација (ОТНК) одржано је у Москви од 28. до 30. маја 2013. године. На заседању је присуствовало 7 сталних чланица ОТНК и 4 посматрача у ОТНК.

На заседању Савета ОТНК размотрене су следеће тачке дневног реда:

 1. Отварање састанка
 2. Избор радних тела. Усвајање дневног реда
 3. Пријем у чланство ОТНК
 4. Годишњи извештај ОТНК Секретаријата о активностима ОТНК за период јун 2012. – мај 2013. година
 5. Друго издање Правила за класификацију и пројектовање бродова унутрашње пловидбе
 6. Извештај председавајућег ОТНК радне групе за квалитет
 7. Извештај председавајућег ОТНК радне групе за проучавање и развој
 8. Резултати УН ЕЦЕ радних тела
 9. Текуће активности Дунавске комисије
 10. Прихватање Плана рада ОТНК за период до следећег редовног заседања ОТНК Савета
 11. Прихватање годишњег завршног рачуна за 2012. годину
 12. Трошкови чланарине и прихватање коначних норми ОТНК трошкова чланарине за 2012. годину,
 13. Избор председавајућег ОТНК Савета
 14. Избор начелника ОТНК Секретаријата
 15. Место и датум одржавање следећег састанка Савета ОТНК

 

Заседање је отворио Др Евгениј Трунин, председавајући Савета ОТНК који је нагласио значај признатих класификационих друштава, којима државне администрације предају све већи број функција у области прегледа и инспекције бродова и опреме. Он је подсетио да су главни циљеви ОТНК успостављање високих стандарда, унапређење активности и јачање ауторитета ОТНК. Сви задаци које обавља ОТНК су посебно значајни у погледу добијања признања од стране Економског и социјалног савета Уједињених нација.
Представници Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу су, у оквиру четврте тачне дневног реда, обавили презентацију у којој су представили активности које су обављене у претходном периоду, организациону структуру, трендове и будуће планове.
Најзначајније активности које су обављене у периоду између два заседања Савета ОТНК су израда Дела 1 „Класификација“ ОТНК Правила за чамце и израда другог издања ОТНК Правила за Класификацију и пројектовање бродова унутрашње пловидбе.
Савет је размотрио и прихватио Извештај председавајућег ОТНК радне групе за квалитет и Извештај председавајућег ОТНК радне групе за проучавање и развој. За време заседања представљени су резултати УН ЕЦЕ радних тела и текуће активности Дунавске комисије. Савет је прихватио План рада ОТНК за период до следећег редовног заседања ОТНК Савета.
За председавајућег Савета ОТНК у периоду од 2013. године до 2015. године изабран је Чин Нгок Зјао, генерални директор Вијетнамског регистра, а следеће заседање Савета би требало да буде одржано у априлу или мају 2014. године у Вијетнаму.
На крају дводневног заседања чланице ОТНК су потписале Извештај са заседања Савета ОТНК. Свечаном потписивању извештаја присуствовали су и преставници Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу.
 
 
moskva_2013_06_small