СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОБЈАВИО НОВУ ТАРИФУ

objavljeno u: Новости | 0

У Службеном гласнику Републике Србије број 54 од 29.05.2012. објављена је Тарифа за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе.

На основу члана 91 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама Министар за инфраструктуру и енергетику донео је Правилник о висини накнада за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе. Овим Правилником утврђена је висина накнаде за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе која је дата у Тарифи за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе. Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Тарифа о висини накнада за пружање услуга корисницима Савезне јавне установе Југословенски регистар бродова унутрашње пловидбе коју је донео Савет те установе на седници од 21.12.1999. године.